خانه / نظر سنجی از کاربران

نظر سنجی از کاربران

این پرسشنامه سه بخش دارد: در بخش اول، درباره میزان رضایت شما از خرید اخیری که از ما داشته‌اید، سوال می‌پرسیم. در بخش دوم، بر خدمات پس از فروش و کیفیت تعامل کارشناسان پشتیبانی ما با شما متمرکز می‌شویم. در بخش سوم، چند سوال مربوط به دیدگاه شما درباره ما و رقبای ما مطرح می‌کنیم.
بخش اول : محصول
بخش دوم: خدمات پس از فروش
بخش سوم: شرکت ما و رقبا
و نهایتا 4 سوال کوتاه درباره شما تا بهتر بتوانیم نتایج را تحلیل کنیم.
X