به پرداخت ملّت کماکان در اوج

به پرداخت ملّت کماکان در اوج
به پرداخت ملت

به پرداخت ملت آنی پوزآنی بلاگآنی شاپکارتخوانکارتخوان سیار

 

بر طبق آخرین گزارش اقتصادی شرکت شاپرک در آذر ماه سال 98 ، شرکت به پرداخت ملّت بیشترین افزایش را در تعداد تراکنش¬های ابزار پذیرش اینترنتی به خود اختصاص داد. بدین ترتیب این شرکت با 2.58 درصد رشد نسبت به آبان ماه 98 در تعداد تراکنش-های ابزار پذیرش اینترنتی بین شرکت¬های پرداخت الکترونیک به جایگاه سوم رسید.

بنابر این گزارش به پرداخت ملّت با کسب 34.42 درصد از مبلغ تراکنش¬های ابزار پذیرش اینترنتی ، مطابق ماه¬های گذشته همچنان جایگاه نخست و بیشترین سهم را به خود تخصیص داده است.

شایان ذکر است پیرو این گزارش در آذر ماه 98 به پرداخت ملت در تعداد و مبلغ تراکنش¬ها کماکان در رتبه نخست قرار دارد.

همچنین به پرداخت ملّت از اردیبهشت ماه سال 98 تاکنون با بیش از 20 درصد رشد در تعداد تراکنش-های ابزار پذیرش موبایلی از جایگاه هفتم به جایگاه سوم رسید و از این حیث بیشترین سهم و رشد را در بین شرکت¬های پرداخت الکترونیک داشته است.

اینفوگرافی:

 

برگرفته از وبسایت به پرداخت ملت

پاسخ بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

X