خانه / آنی بلاگ / شرکت پرداخت های الکترونیکی

شرکت پرداخت های الکترونیکی

کدام شرکت‌های PSP بیشترین آمار تراکنش را دارند؟

شرکت پرداخت های الکترونیکی

 

کارتخوان

 

شرکت به پرداخت ملت در اردیبهشت‌ماه سال جاری موفق شد بیشترین سهم بازار از نظر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها را به خود اختصاص دهد.

به گزارش آنی پوز ، در حال حاضر ۱۲ شرکت خدمات پرداخت یا PSP با مجوز بانک مرکزی در حال ارائه خدمت به مشتریان شبکه بانکی هستند. هر یک از این شرکت‌ها با توجه به گستره فعالیت سهمی از بازار تراکنش‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که بررسی این آمار می‌تواند بیانگر نوع و گستردگی خدمت ارائه شده از سوی شرکت PSP باشد.

براساس آخرین آمار شاپرک(شبکه الکترونیک پرداخت کارتی) در اردیبهشت ماه سال جاری شرکت به پرداخت ملت با سهم ۲۲.۵۸ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۳۰.۶۹ درصدی مبلغ آنها در استمرار رفتار پیشتازانه گذشته خود، همچنان بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است.

psp- آمار تراکنش

نام شرکت

سهم بازار از نظر تعداد تراکنش(درصد)

سهم بازار از نظر مبلغ تراکنش(درصد)

به پرداخت ملت

۲۲.۵۸

۳۰.۶۹

پرداخت الکترونیک سامان

۱۶.۶۶

۱۱.۰۱

آسان پرداخت پرشین

۱۴.۸۱

۷.۲۷

تجارت الکترونیک پارسیان

۱۳.۲۲

۸.۷۰

کارت اعتباری ایران کیش

۸.۲۳

۱۴.۴۶

پرداخت الکترونیک سداد

۶.۶۴

۱۰.۲۳

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

۶.۲۸

۵.۹۵

پرداخت نوین آرین

۵.۱۱

۲.۰۲

فن آوا کارت

۳.۷۰

۴.۴۰

مبنا کارت آریا

۱.۵۲

۲.۶۱

سایان کارت

۱.۲۲

۲.۶۱

الکترونیک کارت دماوند

۰.۰۵

۰.۰۴

مقایسه آمار اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته، حکایت از آن دارد که نوسان قابل ملاحظه‌ای نه تنها در سهم تعدادی شرکت‌ها، بلکه در سهم بازار مبلغی آنها نیز صورت نپذیرفته است و با وجود کاهش و افزایش اندکی در سهم بازار برخی از شرکت‌ها، در رتبه‌بندی آنها نسبت به ماه گذشته تغییری مشاهده نمی‌شود. همچنین اختلاف سهم مبلغی ۱۶ درصدی بین دو شرکت نخست بازار، نقش شرکت به پرداخت ملت را در میزان ارزش ریالی تراکنش‌های پرداخت کارت به روشنی نمایان می‌سازد. نکته دیگر اینکه در برخی از شرکت‌ها اختلاف بین سهم تعدادی و ملبغی آنها بسیار قابل توجه است.

از سویی دیگر اگر سهم هر یک از شرکت‌ها از تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی را به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم که شرکت به پرداخت ملت پیشتازی خود را با تکیه بر کارتخوان‌های فروشگاهی به دست آورده است و با ۲۵.۱۰ درصد سهم بازار در رتبه نخست این جدول قرار دارد. در بخش ابزار پذیرش اینترنتی نیز شرکت‌های تجارت الکترونیک پارسیان و پرداخت الکترونیک سامان در رتبه‌های نخست و دوم قرار دارند و به پرداخت ملت سوم است.

نام شرکت

سهم از تعداد تراکنش‌های کارتخوان‌ فروشگاهی(درصد)

سهم از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی(درصد)

سهم از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی(درصد)

به پرداخت ملت

۲۵.۱۰

۱۹.۷۷

۰.۰۷

پرداخت الکترونیک سامان

۱۶.۱۳

۲۳.۰۰

۱۹.۷۰

آسان پرداخت پرشین

۱۲.۶۰

۹.۷۵

۳۶.۶۸

تجارت الکترونیک پارسیان

۱۳.۳۷

۲۶.۳۹

۷.۹۶

کارت اعتباری ایران کیش

۹.۲۴

۲.۹۶

۰.۲۹

پرداخت الکترونیک سداد

۷.۲۲

۱۱.۰۱

۰.۰۰

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

۷.۰۰

۲.۳۹

۰.۶۹

پرداخت نوین آرین

۲.۳۲

۲.۷۳

۳۱.۶۹

فن آوا کارت

۳.۹۱

۱.۶۸

۲.۳۳

مبنا کارت آریا

۱.۷۲

۰.۲۱

۰.۰۷

سایان کارت

۱.۳۳

۰.۱۱

۰.۵۱

الکترونیک کارت دماوند

۰.۰۵

۰.۰۰

۰.۰۰

اما بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی در ماه اردیبهشت ۹۶ نسبت به فروردین ماه در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گزارش شده است. سهم تراکنش‌های مذکور در این شرکت با رقم ناچیز ۰.۲۵  درصدی، افزایش روبه‌رو شده است. در روندی همسو، سهم تراکنش‌های اینترنتی این شرکت نیز اختلاف مثبت قابل ملاحظه‌ای معادل با ۵.۳۹ درصد را نشان می‌دهد و بدین ترتیب در اردیبهشت ماه کل تراکنش‌های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در بخش تراکنش‌های موبایلی نیز همچون ماه‌های گذشته شرکت آسان پرداخت پرشین با ۳۶.۶۸ درصد در صدر جدول قرار دارد اما سهم این شرکت نسبت به فروردین ماه با ۲.۹۵ درصد ریزش همراه بوده است. این امر سبب شده اختلاف سهم بازار تراکنش‌های موبایلی بین دو شرکت نخست بازار کاهش یابد.

در اردیبهشت ماه همچنان بیشترین سهم مبلغی تراکنش‌ها در دو ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۸.۸۶ درصد و ابزارهای اینترنتی با ۵۵.۷۰ درصد متعلق به شرکت به پرداخت ملت بوده است و شرکت آسان پرداخت پرشین نیز با ۳۹.۹۱ درصد انحصار بازار مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی را در دست دارد.

نام شرکت

سهم از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان‌ فروشگاهی(درصد)

سهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی(درصد)

سهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی(درصد)

به پرداخت ملت

۲۸.۸۶

۵۵.۷۰

۰.۱۵

پرداخت الکترونیک سامان

۱۰.۷۶

۱۳.۴۶

۱۹.۶۰

آسان پرداخت پرشین

۷.۵۹

۱.۰۱

۳۹.۹۱

تجارت الکترونیک پارسیان

۸.۸۲

۷.۰۲

۱۱.۴۹

کارت اعتباری ایران کیش

۱۵.۵۳

۲.۱۴

۰.۳۵

پرداخت الکترونیک سداد

۹.۸۶

۱۵.۶۵

۰.۰۰

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

۶.۲۴

۲.۷۷

۰.۶۴

پرداخت نوین آرین

۲.۰۳

۰.۲۶

۲۶.۶۹

فن آوا کارت

۴.۶۳

۱.۸۲

۰.۶۷

مبنا کارت آریا

۲.۸۳

۰.۰۵

۰.۰۷

سایان کارت

۲.۸۲

۰.۱۲

۰.۴۲

الکترونیک کارت دماوند

۰.۰۵

۰.۰۰

۰.۰۰

همچنین بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های دو ماه اردیبهشت ۹۶ و ماه گذشته آن در ابزار کارتخوان فروشگاهی با رقمی برابر با ۰.۵۰ درصد کاهش به شرکت آسان پرداخت پرشین تعلق داشته است. شرکت پرداخت الکترونیک سداد برخلاف افزایش ماه گذشته خود و با شتابی بیشتر نسبت به افزایش مذکور، در این ماه با ریزش ۴.۳۷ درصدی بیشترین اختلاف سهم را در ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد. این شاخص در بازار مبلغی تراکنش‌های موبایلی با نمایش ۴.۰۴ درصد افزایش، دراختیار پرداخت الکترونیک پارسیان است. در ماه گذشته نیز سه شرکت مذکور در هر یک از ابزارها بیشترین اختلاف سهم را ثبت کرده‌اند.

در این ماه علاوه بر شرکت‌های فوق دو شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و فن‌آوا کارت با افزایش بیش از یک درصد در تراکنش‌های اینترنتی و آسان پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک سامان در تراکنش‌های موبایلی با کاهش بیش از دو درصد روبه‌رو شده‌اند.

لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیست.

نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که شرکت الکترونیک کارت دماوند همچنان کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها را در بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.

منبع مطلب : http://www.ibena.ir

پاسخ بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد

X